SKUPNOSTI V LJUBLJANI

Skupnost v provincialni hiši
Skupnost na Podutiški

Slovenska provinca


SKUPNOST V PROVINCIALNI HIŠI

Šišenska 56 , 1000 Ljubljana
Tel.: 01 / 505 43 22

provincialat.nd rkc.si / darija.krhin rkc.si
cirila.hostnik rkc.si / magda.burger rkc.si

suzana.klobucar rkc.si


V hiši na Šišenski cesti v Kosezah, ki je takoj postala sedež province, smo se naselile leta 1985. Že od samega začetka imajo tudi v tej skupnosti svoj dom študentke iz vseh koncev Slovenije. V počitniških dneh in občasno ob koncu tedna pa prihajajo otroci in mladi na srečanja in duhovne vaje.


 
Kip ustanoviteljice v kapeli  

Srce skupnosti

Počitniški teden
v kuharski delavnici

Kjer sestre skupaj slavijo Gospoda,
tam daje Gospod blagoslov

Pridne šivilje na šiviljskem tečaju

Načrtovanje... S skupnimi močmi bo šlo.

Mednarodno serečanje redovnih vzgojiteljic