SKUPNOSTI V LJUBLJANI

Skupnost v provincialni hiši
Skupnost na Podutiški

Slovenska provinca


SKUPNOST NA PODUTIŠKI

Podutiška 62 , 1000 Ljubljana
Tel.: 01 / 518 17 36

darija.krhin rkc.si


Potrebe po osrednji hiši, ki bo ustrezala vedno širši dejavnosti province v povojnih razmerah, so privedle do tega, da se je sedež province iz odmaknjene Struge preselil v prestolnico Slovenije. Do tega je prišlo leta 1967. Takoj, ko smo se sestre naselile v novem domu, smo začele sodelovati tudi z župnijo.
 
 
Nekaj časa smo imele v hiši tudi otroški vrtec. V odgovarjanju na potrebe časa smo iskale novih načinov služenja. Ko smo morale prenehati z otroškim varstvom, smo odprle vrata srednješolkam in študentkam iz oddaljenih krajev. To dejavnost vršimo v Ljubljani še danes.

Nekaj utrinkov iz našega vsakdanjika

Naša skupnost

S. Danica skrbi za cerkev ...

... in cerkveno perilo

S. Darija sodeluje pri Vrnetu

S. Tadeja skrbi za gospodinjstvo

S. Boža vodi petje pri bogoslužju