SKUPNOSTI V NOVEM MESTU

V Novem mestu so postopoma zaživele kar tri skupnosti:
na Kapitlju
na Kapiteljski 4
Marijin dom

Slovenska provinca

SKUPNOST NA KAPITLJU

Kapiteljska 1, 8000 Novo mesto
Tel.: 07 / 393 52 35


V zavetju sv. Miklavža na Kapitelj smo prišle leta 1974 zaradi pomoči pri pastoralnem in gospodinjskem delu v župniji. Do danes se naše delo tu ni spremenilo.


Kapiteljska skupnost: s. Judita in s. Lidija

Najbolj nas veseli prepevati Bogu

Najlepše je pripravljati male kristjane na prvo srečanje z Gospodom Jezusom! Ne manjka
tudi sproščene igre
Lepo je sodelovati s Stvarnikom,
mu podarjati svoje roke...

... Ga občudovati v Njegovih
delih