Kako v samostan

"Vsaka nova članica prinese sebe kot dar, nas spodbuja k rasti in nas bolj zavestno vodi v prihodnost. Me pa jo bogatimo z darom nas samih, z našo živo tradicijo in duhovnostjo. Skupaj vedno jasneje odkrivamo smisel svojega poklica."

(Poslane ste, 44)

 

stefka.bizjak@rkc.si
martina.radez@rkc.si

obljube