VEROUČNA DEBATA

Pri verouku se pogovor je začel,
o tem, da Jezus je zelo trpel.

"Jezus nam se ne 'dopade',
prevečkrat On pod križem pade!"
"Vsak sme ga bičati, pljuvati,
kdo le ob njem bi hotel stati?"

"Naš Bog na križu kar visi,
kdo take danes še slavi!"
"Nemočne roke in noge,
takšen Bog nam v račun ne gre!"

"Če res vse mu je mogoče,
zakaj trpet potem on hoče?
Hudobne vse naj pokonča,
pa mir bo bil do konc' sveta!"

"Ej, ej, čakaj mal', ti mladi rod,
Jezusova teb' ne uide pot!"

"Je res, da se Božja pota lepša zdijo,
tam, kjer se čudeži godijo!
Da z njim po vod ' bi se sprehajal,
pa bolnim zdravje znova dajal!
Denar kar iz ribe bi jemal,
ja, takšen Bog prišel b' nam prav!"

Na križu zmago Bog 'zbojuje,
Ljubezen Božja tu kraljuje!
Nad tabo zlo nima moči,
razen, če drugač' se odločiš ti!

Ko v Kristusa pogled upremo,
v trpljenju tud' vstajenje zremo.
A to svobodo Bog je dal,
da sam, prav sam si boš izbral,
kje pot boš svojo ti končal!!!

nazaj