KRALJU!

Modri Dete prepoznajo,
v štalici mu slavo dajo;
darila predenj položijo,
ga kot Kralja počastijo.

"Da kralj je tole malo dete?
Le od kje so take bajke vzete?
Kje je grad in kje kraljestvo,
kje njegovo je posestvo?

Kje stražarji so pred vrati?
Služabnikov nikjer zaznati!
Ko bi vsaj Jožef krono imel,
in na prestolu vladat smel!"

A Jezus s tem se ne ponaša,
le vsakemu od nas naglaša:
" Če sprejmeš v svoje me srce,
le eden Kralj v njem vladat sme!"

Kdor hoče Kralja prepoznati,
ne sme s "pogoji" se obdati;
s kralji zvezdi naj sledi,
ki vsem na zemlji govori:

"Ljubezen svetu je rojena,
ni s pogoji omejena.
Kdor po Njej zahrepeni,
naj Kralja v hlevu počasti."

nazaj