Slovenska provinca
Slovenska provinca
Šolskih sester de Notre Dame

 

VIZIJA PRIHODNOSTI

V povezanosti z našimi sosestrami po vsem svetu si kot apostolske redovnice prizadevamo, da bi globoko zajemale iz studencev našega življenja:
  • iz vsakdanje kontemplacije Kristusovega obličja, ki ga prepoznavamo v molitvi in tihoti, v poglabljanju v Božjo besedo, na obrazih bratov in sester, v dogodkih zgodovine, v apostolatu in vsakdanjem delu (prim. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja, Znova začeti pri Kristusu, 25)
  • ter iz globlje zakoreninjenosti v naši notredamski duhovnosti, karizmi in poslanstvu, ko si prizadevamo za nenehno teološko izobraževanje in refleksijo, da bi z novo močjo zaživele v Cerkvi in svetu..

Z obnovljeno zavzetostjo se obvezujemo za vzgojno in izobraževalno delo v duhu naše konstitucije, ki pravi, da je mogoče spremeniti svet samo, če se spremenimo ljudje (Poslane ste, K22,24).

Osebno in kot skupnost smo odprte za tisto spreobrnjenje, ki je potrebno, da prostovoljno sprejemamo preprost način življenja v duhu evangelija, skrbi ubogih za svoje in da ohranjamo spoštljiv odnos do stvarstva (Poslane ste, K16-17; GD 17-19).

Na preroški način se trudimo pričevati za spravo in edinost z načinom našega življenja v krajevnih duhovnih skupnostih in v naši mednarodni kongregaciji.

 

Kot žene upanja 
dan za dnem zastavljamo svoje življenje
za tisto edinost, za katero je bil poslan 
Jezus Kristus.

Povzeto po smernicah zadnjega generalnega kapitlja Kongregacije šolskih sester de Notre Dame:
Klic  h korenitemu prenavljanju, Freising 2002