SKUPNOST V ŠENTJERNEJU

Trubarjeva 22 , 8310 Šentjernej
Tel.: 07 / 308 10 01

Slovenska provinca

Leta 1928 je šentjernejski župnik povabil šmihelske sestre v svojo župnijo, da tu ustanove gospodinjsko šolo in otroško zavetišče. Hišo v bližini farne cerkve je v ta namen dala na razpolago šentjernejska faranka.


Gospodinjska šola je vzgajala bodoče žene - gospodinje in matere. Dekleta so se naučila kuhanja, strežbe, vlaganja, peke, pranja in likanja, nege bolnika in dojenčka, preprostega šivanja in pletenja, živinoreje, vrtnarstva in dela na polju. Nekaj deklet iz oddaljenih krajev je stanovalo pri sestrah.


Gospodinjska šola je potekala le v zimskih mesecih, v pomladnih in poletnih pa, ko je bilo dosti dela na polju, so sestre varovale otroke, jih poučevale v osnovnih verskih resnicah, jih navajale k molitvi, petju, lepem vedenju ter z učenjem deklamacij, risanja, in oblikovanja spodbujale razvoj njihovih umskih in ustvarjalnih sposobnosti. Žal je bilo prostora malo, toda vrt, polje in kozolec so dopolnjevali in reševali stanovanjsko zadrego. Otroci so prihajali iz vseh okoliških vasi, tudi eno do dve uri hoda daleč.
Gospodinjska šola in otroški vrtec sta delovala do osvoboditve. Tedaj je oblast ukinila to dejavnost, sestre pa so ostale.Danes živita v šentjernejski župniji le dve sestri notredamki: s. Terezija in s. Karmen. Vključeni sta v mnoge dejavnosti: poučujeta verouk, sodelujeta pri bogoslužju, vodita kožek ročnih del za otroke in kleklanje za žene, pripravljata razna srečanja za otroke v postnem in adventnem času ter duhovne vikende za birmanke. Sestra Karmen je organistka in pomaga pri vodenju mladinskega pevskega zbora. Odgovorna je za župnijsko Karitas in usklajuje delo z ubogimi, ostarelimi bolnimi ter družinami z več otroki.