SKUPNOST V KRANJU

Tavčarjeva 39, 4000 Kranj
Tel.: 04 / 202 40 60

Slovenska provinca


Dve sestri delujeta v kranjski župniji sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota. Tu sta od leta 1974. Sprejeli sta poučevanje verouka in vodenje petja, delo v župnijski pisarni in zakristiji. Svoje delo nadaljujeta v zaupanju v Božjo pomoč.