SKUPNOSTI V NOVEM MESTU

V Novem mestu so postopoma zaživele kar tri skupnosti:
na Kapitlju
na Kapiteljski 4
Marijin dom

Slovenska provinca

SKUPNOST NA KAPITLJSKI

Kapiteljska 4, 8000 Novo mesto
Tel.: 07 / 332 69 10

slavka.cekuta rkc.si
cirila.hostnik rkc.si


Na Kapiteljsko 4 so se sestre preselile avgusta 1985 zaradi neprimernih bivalnih prostorov na Strugi, kamor jim je bivališče dodelila oblast po razlastitvi Šmihela. Ta dan je hišo blagoslovil novomeški prošt g. Jože Lap.


Iz Struge so prinesli oltar in tabernakelj, v katerega je prišel tudi Gospod Jezus, na steno pa obesili podobo naše Matere Terezije. To je prva kapela v naši kongregaciji, ki je njej posvečena. V vseh težavah in stiskah jo kličemo na pomoč: blažena Mati Terezija, prosi za nas!

Sprva je bilo tu kar precej sester, ki so skrbele za vezenje paramentov in vzdrževanje cerkvenega perila. Za nekatere okoliške župnije so pekle hostije in prevzele nekaj verouka. Ko pa je bil zgrajen novi samostan na Cankarjevi, je ta hiša na Kapiteljski postala dom pastoralne in socialne dejavnosti, ki se tukaj odvija skozi vse leto.


S. Slavka z mladino

vesele počitnice

oratorij kuharska delavnica s s. Cirilo