SKUPNOSTI V NOVEM MESTU

V Novem mestu so postopoma zaživele kar tri skupnosti
na Kapitlju
na Kapiteljski 4
Marijin dom

Slovenska provinca

MARIJIN DOM

Cankarjeva 23, 8000 Novo mesto
Tel.: 07 / 302 16 92

pia.marcrkc.si


Kljub negugodnim političnim razmeram in gospodarski krizi, smo v času osamosvajanja Slovenije, v veliki negotovosti in tveganju
v veri gradile Marijin dom na Cankarjevi v Novem mestu.
Hiša je bila nujno potrebna za življenje in nego bolnih in ostarelih sester. Največ sester
se je preselilo sem s Kapiteljske 4. Tu v Marijinem domu se nadaljuje izdelovanje paramentov, pripravljamo tudi kleklarske tečaje za dekleta in žene, nekatere sestre pa so dejavne v okoliških župnijah.


Kraljica apostolov,,, ...in okno v hišni kapeli

Skupna molitev

paramenti Snemamo za radio Ognjišče

Delo v kuhinji Pridne kleklarice Se gremo kepat?