Gospod Bog,
studenec večne Ljubezni.
Pošlji me, naj grem v Tvojem imenu.
Tem, ki Te iščejo,
hočem pokazati Tvoj obraz.

Ti si voda večnega življenja,
Tebe hočem dajati žejnim na poti.
Ti si Kruh življenja,
hočem Te dajati kot hrano tistim,
ki so Te lačni.

Poživi mojo vero. Utrdi moje upanje.
Prepoji me s svojo navzočnostjo.
Vtisni svojo podobo v globine moje duše,
naj hodim v luči Tvoje podobe.

Daj mi milost ponižnosti.
Ne dopusti, da Tvoje ime pomešam
s svojim imenom.
Daj mi nesebično in svobodno,
izpraznjeno in čisto srce.

Tisti, ki gledajo mene, naj vidijo Tebe.
Tisti, ki me poslušajo, naj slišijo Tebe,
naj bom živa prosojnost Tvojega bitja
in Tvoje ljubezni. Amen.