Lahko ga molimo tako, da se vsak dan poglobimo v eno postajo.

 

XIV

 

 

XIV.
Gospod, naj tudi jaz kot pšenično zrno ležem v zemljo
in odmrem vsemu, kar Tebe žali ter zaživim s Teboj novo življenje.