Lahko ga molimo tako, da se vsak dan poglobimo v eno postajo.

 

XI

 

 

 

XI.
… in me še bolj prikleni nate...
Naj z vsem srcem želim vse in samo to, kar ti hočeš.