Lahko ga molimo tako, da se vsak dan poglobimo v eno postajo.

 

VIII

 

 

 

VIII.
Gospod, Ti sam - vedno in povsod -
govori po meni.