Zvezda se ni zmotila,
ko je poklicala najbolj oddaljene,
naj se približajo prihajajočemu Bogu.

Zvezda se ni zmotila,
ko je pokazala puščavsko pot,
najbolj skromno, najbolj naporno.

Zvezda se ni zmotila,
ko je obstala nad hišo preprostih ljudi:
tam se je začela velika Prihodnost.

Tvoje srce se ni zmotilo,
ko se je odpravilo iskat Neznanega.

Tvoje srce se ni zmotilo,
ko se ni vdalo prazni nepotrpežljivosti.

Tvoje srce se ni zmotilo,
ko se je poklonilo Otroku.

Klaus Hemmerle