2006. leto...
12 novih mesecev,

52 novih tednov,
366 novih dni ...
Gospod, blagoslovi ta čas!
Blagoslovi naš danes,
usmiljeno se ozri na naš včeraj,
milostno pripravi naš jutri.
Uči nas izpuščati vsak včeraj,
uči nas pričakovati nov jutri -
predvsem pa -

uči nas živeti naš danes -
vsak dan, vsako uro -
da boš ti vedno bolj poznan
in vedno bolj ljubljen:
danes, včeraj, jutri...
Amen.