PREDGOVOR


Nekaj tvegati - pa naj bo veliko ali majhno - v najglobljem zaupanju v Boga in človeka, je dar, ki ga je imela bl. Mati Terezija. V življenju takšnih ljudi pride do odločilnega trenutka, ki jim odkrije Božje načrte v jasni luči. Zato si upajo tvegati in naredijo vse, kar spoznajo za Božjo voljo. To zmorejo, ker se popolnoma prepustijo Bogu, ki jih kliče ter deluje v njih in po njih, celo po njihovih slabostih in nezvestobah.

V tej duhovni drži je živela bl. Marija Terezija Jezusova Gerhardinger, ustanoviteljica Ubogih šolskih sester de Notre Dame. Ko je spoznala, da je Božja volja zanjo v tem, da prinaša ljudem, še zlasti najrevnejšim, veselo vest o Božjem kraljestvu z vzgojini delom, je z neomejenim zaupanjem v Boga vse svoje moči zastavila za to poslanstvo in k temu spodbujala še druge.

V besedah Matere Terezije zaslutimo njenega duha, njeno zaupanje in tveganje. V istem duhu se trudimo tudi mi pomagati ljudem do vere, da jih Bog ljubi.

s. M. Margaret Johanning

nekdanja vrhovna predstojnica
Kongregacije šolskih sester de Notre Dame