FEBRUAR - Božja volja / Svoboda duha


1.

Kakor Bog hoče! Ko bo poklical, bomo s Samuelom rekli: "Gospod, tukaj sem!"2.

Potolažena tudi sama kličem s Simeonom: "Zdaj odpuščaš, Gospod, svojo služabnico v miru!" Slava, čast in hvala Troedinemu Bogu in Mariji, presveti Materi naše redovne skupnosti!3.

Tvojo sveto voljo hočem izpolnjevati vedno in povsod, kajti v tem je vsa moja sreča.4.

Ne morem Te ljubiti o Bog, če moja volja ni usklajena s Tvojo; če ne postjam vedno znova čista iskra - iskra, ki jo prižigaš Ti; kajti vršiti Tvojo voljo pomeni: ljubiti Te.5.

Resno hoteti ljubiti Boga pomeni netiti ogenj; spolnjevati Božjo voljo pa pomeni ta ogenj vzdrževati.6.

Božja volja se jasno izraža v Božjih in cerkvenih zapovedih, v stanu in poklicu, v katerem nas On hoče imeti, v natančnem spolnjevanju dolžnosti, v volji naših svetnih in duhovnih predstojnikov, v navdihih Svetehga Duha - v tem, kar nam narekujeta Njegova milost in Njegova ljubezen.7.

Kristjan naj rad izpolnjuje Božjo voljo: Božja volja mora biti predmet vseh njegovih misli in teženj, njegova prva skrb.8.

Svoboda je pridobljena moč duha, ki je nič ne morei odvrniti od izpolnjevanja Božje volje.9.

Kdor je svoboden v duhu, bo vedno ostal vesel in veder, kajti s tem, ko izpolnjuje Božjo voljo, nikdar ničesar ne izgubi, temveč pridobi, četudi se na zunaj ali po človeško zdi, da je vse izgubil.10.

Kamor nas kliče Božja Previdnost, tja gremo rade.11.

Redovne osebe smo v Gospodovi službi - dokler On hoče. V Njegovi roki smo; naj naredi z nami, kot se Mu zdi.12.

Na vse sem pripravljena, kajti ničesar drugega nimam v mislih, kakor samo Božjo voljo, ki naj se nad nami in v nas izpolni.13.

Smrtni dan Franca Sebastijana Joba

Da sta nam oče Wittmann in oče Job trdna opora pri Bogu in nam od tam še bolj pomagata kot v zemeljskem življenju, to je vsak dan bolj očitno.14.

Bog more in nam bo v svoji modrosti in usmiljenju vse obrnil v dobro.15.

Če Bog hoče, se bo zgodilo; če se ne bo, se v molitvi zahvaljujmo za njegove odločitve.16.

Bog ne potrebuje ne tebe ne mene ... Ne predpisuj dobremu Bogu ničesar.17.

Kaj koristi vse naše delo, če ne delamo tako, kakor Bog hoče.18.

Kar Bog hoče, kakor Bog hoče, ker Bog hoče, kjer Bog hoče, kadar Bog hoče!19.

O Bog! V vsem Ti hočem služiti, tudi v jedi in pijači. V vsem hočem imeti v mislih le Tebe, ker samo Tebe želim doseči.20.

Naj bo prijetno ali grenko, na Tvojo sveto voljo se hočem ozirati; pa naj mi spolnjevanje te volje prinaša tolažbo ali vzbuja odpor.21.

Dobri Gospod si pogosto na prav poseben način izbira orodje za uresničitev svojih namenov.22.

Slavim Gospoda, ki tako rad izbira slabotne, da po njih uresničuje svioje sklepe.23.

Čeprav kot slabotna ustvarjena bitja nismo sposobni popolne ljubezni do Boga in zaradi svoje slabotne narave vedno rajši delamo po svoji volji kot po Božji, se vendarle lahko ravnamo po Božji volji in premagujemo svojo.24.

Gorje človeku, ki se prepušča samovolji. Gospodar bi bili rad in sicer sam sebi. Toda prav s tem postaja suženj samega sebe - rezervar revščine namesto, da bi bili studenec odrešenja, ki je in more biti le Bog.25.

Ker človek, ki je suženj svoje lastne volje, kopiči nespamet in praznino na nespamet in praznino, v svoji trmi nenehno ostaja odvisen.26.

Božji Zveličar, po Tvojem Svetem Duhu mi podeli luč in moč, da spoznam pogubnost in nespametnost svoje volje.27.

Hočem premagovati svojo voljo v potrpežljivosti s seboj; četudi se ne morem takoj povzpeti visoko, me prav potrpežljivost vedno bolj dviga k Bogu.28.

Postati mi mora sveta duhovna narava, da svojo voljo prilagajam Božji.29.

O moj Bog in moje vse! Hočem izpolnjevati Tvojo voljo; na meni naj se uresniči prošnja Tvojega Sina: "Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji!"