3. postna nedelja (19.3.2006) - LETO B

Očistimo svojo pot do Boga
Dragi bratje, drage sestre!
Sporočilo Božje besede 3. postne nedelje je še posebej bogato in vsak svetopisemski odlomek ponuja veliko snovi za osebni premislek. Prvo berilo prinaša Deset zapovedi ali "Deset besed", kot so jih imenovali Judje, ki so za nas kakor preizkus skladnosti naše molitve z našim življenjem. Apostol Pavel v 2. berilu pove, koga oznanja: križanega Kristusa, ob katerem se ljudje delijo, ker ne vidijo v njem Božjo moč in Božjo modrost. Evangelij pa prinaša dobro znano Jezusovo dejanje, ko je očistil jeruzalemski tempelj.
Desetere zapovedi so lahko za nas v postnem času kot ogledalo, v katerem naj bi pregledali svoje življenje. "Sestavljajo neločljivo enoto, saj vsaka "beseda" (to je zapoved), kaže na vsako izmed drugih in na vse. Ne moremo spoštovati bližnjega, ne da bi hvalili Boga, njegovega Stvarnika. Tudi ni mogoče moliti Boga, ne da bi ljubili vse ljudi, ki jih je ustvaril. Desetere zapovedi zedinjajo življenje iz vere in ljubezni po glavnih krepostih ter človekovo socialno življenje," zatrjuje Katekizem katoliške Cerkve. Kaj bi rekel Gospod npr. o nekom, ki moli, ki hodi tudi k maši, kar je vrhunec vsake molitve, zanemarja pa svoje starše, niso mu mar slabotni in ubogi, ostaja neobčutljiv za krivico, trpljenje in revščino drugih? Ali: kaj bi pomenila naša molitev, če bi bilo naše življenje polno krivih pričevanj, nepoštenosti v odnosih do posameznikov in skupnosti? Ali če bi spolnost po gledanju sedanje moderne kulture razumeli samo kot vir užitka in ne kot moč ljubezni, moč, ki jo je treba obvladovati, ji tudi reči 'ne' in jo usmeriti v pravo ljubezen, v darovanje, da postane vir veselja, ne pa trpljenja? Vsaka izpolnjena zapoved je dokaz, da verujemo v Boga in molitev jemljemo zares, to je, da ima Bog v našem življenju pravo mesto. Prava molitev življenje spreminja in ga nujno poveže z Božjimi zapovedmi. Pravijo, da se je naučil živeti tisti, ki se je naučil moliti. Kdor dobro moli, ljubi zapovedi kot "besede večnega življenja", jih gleda kot "Gospodovo postavo, ki poživlja dušo", kot "Gospodove ukaze, ki razveseljujejo srce" ali kot "Gospodove sodbe, bolj kakor med sladke" - kot molimo v psalmu (Ps 19) po prvem berilu.
Ob evangeliju pa se lahko najprej vprašamo, kako so Judje razumeli Jezusovo dejanje "gorečnosti za Božjo hišo, ki ga je použivala", in v moči katere je iz templja izgnal prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja. Kakšen pomen je imelo njegovo dejanje? Prvi pomen je jasen in neposreden in se vidi iz nasprotja med "Očetovo hišo" in "tržnico", med "hišo molitve" in "razbojniško jamo", v kar so po Jezusovih besedah spremenili notranje tempeljsko dvorišče. Jezus je s svojim dejanjem dosegel, da je tempelj spet postal Očetova hiša, kraj srečanja in zbiranja ljudi k molitvi. Je pa še globlji, bolj skrivnostni pomen. Lahko rečemo, da je jeruzalemski tempelj nekako končal svojo vlogo kraja srečanja z Bogom in povezanosti ljudstva med seboj, kajti to vlogo ima sedaj Mesija, Jezus. Odslej je on Božji tempelj, v katerem prebiva Oče. On govori, da človekov odnos z Bogom in doseženo opravičenje ne prihajata iz tega, da kupi goloba ali ovco in mu jo daruje. Svoje poti v nebesa ne moremo kupiti. Jezus je hotel pregnati to napačno pojmovanje od začetka svojega delovanja. Obenem pa je pokazal na pravo pot odnosa z Očetom. Jezus sam je tisti dar, ki je Očetu všeč. Ta globlji pomen je važen za nas, ki se zbiramo v krščanskih templjih, cerkvah. Vendar središče krščanskega življenja ni tempelj, ampak Jezus Kristus, ki je v njem resnično navzoč. Na najodličnejši način je to v evharistiji. Navzoč pa je tudi v svoji besedi, v zakramentih, v občestvu, zbranem v njegovem imenu, v ubogih. Če smo v nevarnosti, da bi pozabili na te oblike Jezusove navzočnosti in ne postavljamo njega v središče, ampak tempelj, cerkev, in njeno opremo, se moramo resno vprašati: Če bi Gospod danes vstopil v kakšno našo cerkev ali svetišče - ali ne bi imel ničesar reči? Kako bi nas presodil? Predvsem pa: kako bi presodil naš odnos do njega in našo povezanost z njim? Odgovor mora iskati in najti vsak sam.