5. navadna nedelja (5.2.2006) - LETO B

Evangeljska Jezusova podoba

Dragi bratje, drage sestre!
Na peto nedeljo med letom nas spet nagovarja evangelist Marko. Razlagalci pravijo, da je v njegovem evangeliju ohranjena najstarejša pripoved o Jezusovem življenju. To, o čemer govori, podaja kot klasično pripoved, ki bralca ali poslušalca besedila res pritegne. Markov evangelij je "veselo oznanilo o Jezusu kot Mesiji in Božjem Sinu". Po Markovi pripovedi je Jezus prvič javno nastopil v shodnici v Kafarnaumu. Ne pove sicer, kaj je učil, ampak kakšen vtis je naredil na ljudi. Vso svojo pozornost osredotoči na učitelja Jezusa, ker hoče poudariti, da je vse odvisno od tega, kdo Jezus je in kakšno avtoriteto ima. Ob pozornem prebiranju ali poslušanju odlomkov se tudi zavemo navzočnosti ljudi, ki jih Jezus uči z močjo, za katero je Božja avtoriteta, saj je poslan od Očeta.
Glavno temo evangeljskega odlomka 5. nedelje med letom bi lahko imenovali pozornost Jezusa za fizično in psihično zdravje ljudi. Jezus ozdravlja, sad ozdravljenja pa je služenje. Pa pojdimo po vrsti: na poti iz shodnice se je z učenci napotil v Simonovo in Andrejevo hišo, kjer mu je Simon povedal o tašči, ki je "ležala, ker je bila vročična". Z dotikom - "prijel jo je za roko in jo vzdignil" - jo je ozdravil. Ta je vstala in jim je takoj začela streči. Morda je v tem primeru bolj kot čudež presenetljivo dejstvo, da jim je takoj začela streči. Kakšen cinik bi mogel reči, da gre za karikaturo žensk, ki jim je usojeno, da v svoji "podrejeni vlogi v družbi" strežejo moškim. Resnica pa je najbrž čisto druga: to, da jim je takoj stregla, je odsev velikodušnega, razdajajočega se duha, ki ga je Jezus pokazal v svojem poslanstvu. Zaradi njegove pozornosti do ljudi v stiski, so tudi učenci že takoj v začetku imeli pogum, da so mu sploh povedali o ženi. Enako so čutili tudi drugi ljudje, saj evangelist poroča, da "se je zvečer vse mesto zbralo pred vrati z bolnimi in obsedenimi", da bi jih Jezus ozdravil. Simbolično bi lahko rekli, da je bil v temi noči Jezus luč njihovega upanja. Bili so prepričani, da bodo lahko premagali obup, ki se jih je pogosto loteval, če bodo le prišli v Jezusovo bližino. S tem, ko je mnoge ljudi ozdravil in iz njih izgnal hudobne duhove, je ljudi v tem upanju samo potrdil. Kajti ko se človek sreča z Jezusom v veri, je nekako dvignjen iz svojega starega položaja ujetosti v sebičnost in greh in vstane v novo življenje. Jezusovi čudeži ozdravljenja so zato znamenje njegove Božje moči: naravni zakoni so mu podrejeni, ker je on Beseda, po kateri je vse nastalo, kar je nastalega, kot pravi Sveto pismo.
Tudi to, kar sledi, nosi s seboj globoko sporočilo, ki je morda posebej aktualno za naš čas. Jezus pokaže, da njegovo poslanstvo ni samo neka dejavnost, ki ji ni videti konca. Nasprotno. "Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil." In čeprav ga "vsi iščejo", se Jezus ves preda temu posvečenemu času in kraju, kjer je sam s svojim Očetom. Človeško gledano bi rekli, da se je umaknil ravno takrat, ko je imel uspeh in navdušen odziv ljudi okrog sebe. Toda hotel nam je pokazati, da moč za delo izhaja iz molitve, iz bližine z Bogom, ki spreminja skrbi in vročičnost v mir in zaupanje ter v nov pogum. Kdor je enkrat doživel Jezusov dotik, ki ozdravlja, je verjetno tudi življenje doživel kot dar, ki je velik in zastonjski in ki kliče k enaki podarjenosti in razdajanju za druge. Evangelij 5. nedelje med letom je tako za nas vse opomin, naj ne pustimo bolnih in vseh, ki kakorkoli trpijo, samih, ampak jim posvečajmo čas, pozornost, pomoč, prijateljstvo, čeprav ne bodo ozdraveli. To moč prepustimo Bogu, sami pa storimo to, kar moremo in kar vedno znova potrjuje celovitost vere, ki jo izpovedujemo. To je vera, v kateri je delo prepleteno z molitvijo in dobrimi deli, s pozornostjo za druge ter z velikim življenjskim pogumom. Pa tudi to ne pozabimo, da je Jezus postavil merilo ljubezni do bolnih za merilo poslednje sodbe: "Bolan sem bil in ste prišli - ali niste - prišli k meni." To je logika ljubezni, ki ne računa in ne išče povračila, in ki vedno znova išče zgled in moč v Jezusu. Da ti znali vedno tako delati!