NOVO LETO (1.1.2006) - LETO B
Osmina Gospodovega rojstva - Sveta Božja Mati Marija - Svetovni dan miru

Bog vodi 'časov tek'

Dragi bratje, drage sestre!
"V letnem praznovanju Kristusovih skrivnosti sveta Cerkev s posebno ljubeznijo časti blaženo Bogorodico Marijo, ki je neločljivo povezana z odrešilnim delom svojega Sina. V njej občuduje in poveličuje najlepši sad odrešenja in vesela zre kakor v najčistejši podobi to, kar sama vsa želi in upa postati" (B 103). S temi besedami je 2. vatikanski koncil označil pomen Marijinih praznikov v življenju Cerkve. Tudi novo koledarsko leto začenja Cerkev z Marijinim praznikom in sicer s češčenjem Marije kot Božje Matere, to je, z najstarejšim imenom, ki so ji ga dali kristjani. V veliko veselje ljudi so Marijo tako imenovali tudi koncili.
V drugem berilu praznika je edina omemba, ki jo sveti Pavel v svojih pismih posveča Mariji: "Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, da bi mi prejeli posinovljenje" (Gal 4,4-5). Ta kratka omemba ima velik teološki pomen, ker potrjuje, da je bil Jezus, ki ga Pavel imenuje "Bog, blagoslovljen na veke", rojen iz Marije. Marija je bila od Boga izbrano orodje, "da bi mi prejeli posinovljenje". Po Pavlovem učenju je Marija žena, ki je bila v načrtu Boga, ko je hotel rešiti človeka. Zato lahko verjamemo besedam duhovnega pisatelja, ki pravi, da "kdorkoli najde Marijo, bo našel življenje, to je, našel bo Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje" (Monfort). In kako ne bi imeli potem vanjo tudi popolnega zaupanja?
Prvo berilo pa prinaša besede blagoslova, s katerim so Aron in njegovi sinovi po Božjem naročilu blagoslavljal Izraelce. "Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir." Za vsak nov začetek potrebujemo pomoč od zgoraj, Božji blagoslov. Prosimo zanj tudi sedaj, ko vstopamo v novo koledarsko leto, za katero pa ne vemo, kaj ima shranjenega za nas. To, kar vemo, je, da je v njem z nami Bog, ki vodi 'časov tek'. "Bog pa tako vrednoti čas - pravi duhovni pisatelj - da nam ga daje trenutek za trenutkom in nikoli nam ne da novega trenutka, ne da bi prejšnjega vzel nazaj". Poseben blagoslov bo za nas pomenilo to, če bomo skozi dar časa in bogoslužnega leta, ki je z njim povezan, z dovolj veliko vero in molitvijo vstopali v skrivnost Kristusa Odrešenika.
Vera in molitev pa bi nas morali voditi tudi k delu za mir, na kar nas spominja prvi dan novega leta, ki je Svetovni dan miru. V voščila, ki smo si jih izmenjali za praznike, je bila položena vsaj tiha želja, da ne bi nič v tem letu skalilo našega miru. Papež Benedikt XVI. je za letošnji, že 39. svetovni dan miru, izdal posebno poslanico, ki nosi naslov: "V resnici (je) mir". Že 2. vatikanski koncil je poudaril, da človeštvu ne bo uspelo "zgraditi bolj človeškega sveta za vse ljudi, kjerkoli živijo, če se z novo vnemo ne zavzamejo za resničen mir" (CS 77). Papež v poslanici, ki je razdeljena na štiri dele, temo miru oriše iz različnih zornih kotov resnice. Mir namreč vsebuje notranjo in nepremagljivo resnico, ki ustreza neuničljivemu hrepenenju in upanju v človeških srcih. Zato v svoji poslanici ob Svetovnem dnevu miru poudarja, da je le v Jezusu odkrita polna resnica o človeku in zgodovini. Z močjo njegove milosti smo lahko v resnici in živimo v njej, kajti samo On je popolnoma iskren in zvest. Jezus je resnica, ki nam daje mir. Poleg tega, da naj bi se zavzemali za evangelij miru in živeli iz njega, pa nas sveti oče tudi vabi, da naj molimo za mir in pričujemo zanj preko vsakdanjih dejanj ljubezni (prim. Poslanico).
Pogumno vstopimo v leto 2006, prepričani, da je v njem Bog z nami, saj je novo leto našega življenja izraz Božje dobrote. Z nami pa je tudi Marija, ki je rodila Kneza miru, Jezusa Kristusa. Naj njegov blagoslov spremlja vsa naša prizadevanja za dobro, ki se more roditi samo v srcu, ki ljubi mir in je polno Boga. Blagoslovljeno novo leto voščim vam vsem!