LETO A - Božični čas

Božič
Nedelja Svete Družine
Novo leto
2. nedelja po Božiču
Gospodovo razglašenje

Adventni čas
Postni čas
Velikonočni čas
Čas med letom

LETO B
LETO C