33. navadna nedelja (13.11.2005) - LETO A

Evangeljska čuječnost

Drage sestre, dragi bratje!
Po Božji dobroti smo že priromali skoraj do konca cerkvenega leta, v katerem smo skušali iz Božje besede, ki nas je spremljala, najti vedno novo spodbudo za svoje življenje. Kot vemo, Cerkev v zadnjih nedeljah cerkvenega leta naglaša povabilo k čuječnosti. To povabilo je povezano z resnico, da bo naše srečanje z Gospodom, srečanje, ki bo zaznamovalo našo večno usodo, nepričakovano, nenadno. Evangelij pravi, da se bo to zgodilo kot blisk: "Kakor namreč blisk posveti od enega konca do drugega, tako bo Sin človekov na svoj dan" (Lk 17,24). Berila 33. nedelje med letom pa to čuječnost konkretizirajo. Apostol Pavel sicer pove, da bo "Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči", vendar ob tem spodbuja k zaupanju, ko pravi: "Vi pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat." In zakaj ne? Odgovor daje apostol: "Saj ste sinovi/hčere luči in sinovi/hčere dneva. Zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni" (1. berilo).
Sta budnost in treznost lahko nekaj zelo konkretnega? Da, če le hočemo videti, kaj nas ovira na naši poti za Kristusom. V človekovem življenju so zadržanja, ki ga ovirajo, da bi jasno videl in odvračajo njegovo pozornost od bistvenega, ki mu zatemnjujejo pamet in mu slabijo voljo. Najbolj boleče in težke posledice puščajo mamila in čezmerna raba alkohola, kar pogosto vodi do nasilja. So pa še druge stvari in njihov seznam bi lahko bil dolg. Morda to dobro izrazi naša slovenska modrost, ki pravi: "Kar je 'pre-več', še s kruhom ni dobro." Včasih je to lahko tudi 'preveč videti': morda določene TV oddaje, ki zelo zmanjšajo človekovo kritično sposobnost. Ali 'preveč slišati': vedno prižgan radijski sprejemnik ovira človekovo sposobnost osebnega razmišljanja. Lahko je to 'preveč govoriti': človek ob tem ne more najti prostora in časa za molk in vstopiti vase. Vse to pa tudi zmanjšuje človekovo sposobnost, da reče "da" Gospodu, ki je včasih zahteven, ker je človek postal preveč navajen biti zadovoljen z vsem. Čuječnost pa se, nasprotno, izraža v človekovi delavnosti, v prizadevanju, da bi izkoristil vse priložnosti, ki mu jih daje življenje, da bi razširjal dobro, ljubezen. Z besedami prvega berila iz knjige Pregovorov takega človeka hvalijo sadovi njegovih rok, njegova dela. To so lastnosti, ki jih pripisuje "vrli ženi, katere vrednost je daleč nad biseri".
Talenti, o katerih govori evangelij, niso človekove vrline, kot navadno mislimo. Talenti so milost, ki jo Bog daje našim sposobnostim zato, da bi jih uresničili in izpopolnili. So nekaj nadnaravnega. Bog daje talente primerno naši obdarjenosti, tako da more milost izpopolniti naravo. Talenti pripadajo gospodarju, ne služabnikom; ravnanje z njimi pa je tisto, ki jih spremeni iz suženjstva v sinovstvo, želi povedati evangeljska prilika. Zato je tudi povabilo, naj sprejmemo zares Očetove besede in si "nadenemo Jezusa Kristusa". Milost, ta veliki Očetov zaklad, nam pomaga do tistih sposobnosti, za katere nismo nikoli mislili, da jih imamo. Če z njo sodelujemo, moremo iz svojega življenja odstraniti vse, kar nas usužnjuje. Potem tudi izkusimo, da so talenti priložnost za dobro, za odgovornost, za naloge, ki jih imamo v življenju. Zato bi se morali ob koncu vsakega dne vprašati, ali smo vedno in vse delali z ljubeznijo, ali je morda kdo zaradi nas trpel, ali nismo bratu ali sestri odrekli kakšno dobroto, ki bi mu jo lahko naredili. Zgled in merilo naših dejanj je Jezus, ki je hodil med ljudmi in vsem delal dobro. Ne bodimo pa podobni tretjemu služabniku, ki mu je strah preprečil, da bi vnovčil prejeti talent. Njegov greh je bil v tem da ni verjel v zaupanje, ki ga je vanj imel gospodar. Zavračanje gospodarjeve dobrohotnosti s strani služabnika je enako izdaji. Biti "zvest v malih stvareh" pomeni sprejemati Kristusovo milost za to, da bi poglobili svoj odnos z njim in verjeli, da nam daje to, kar je njemu dragoceno, da bi nas dvignil in naredil sebi podobne. Brez tega tudi ne moremo razumeti skrivnosti njegovega križa, tega znamenja največje Božje ljubezni.