VSI SVETI - 1.11.2005 - LETO A

Svetniki nas nagovarjajo tudi danes

Drage sestre, dragi bratje!
Naše življenje je kot romanje. Na tej romarski poti od otroških let pa do takrat, ko se romarska pot konča, veliko upamo, pričakujemo, si prizadevamo, da bi vredno izpolnili svoje poslanstvo ... Tudi ljudje, ki se jih spominjamo in častimo na praznik Vseh svetih, so podobno romali skozi življenje in postali sveti zaradi sodelovanja z Božjo milostjo. Postali so podobni Kristusu, ki je izvir in vzor vsakršne svetosti. Očetov načrt za vsakega človeka pa je prav to, da bi postal podoben Jezusu. Vendar svetniki niso vsi enaki; kot enake jih označuje samo njihova neizmerna ljubezen do Kristusa, ki je vsa njihova dejanja in prizadevanja spremenila v dar in daritev. Svetniki tudi ne morejo biti enaki zato, ker noben svetnik ne more odsevati vse Kristusove veličine. Vsak svetnik si je prizadeval uresničiti neko njegovo značilnost, npr. uboštvo, zatopljenost v molitev, skrb za bolnike, in podobno.
Duhovni pisatelj je zapisal, da je praznik Vseh svetih dejansko praznik krščanske istovetnosti Kristusovih učencev, ki gledajo v preteklost, pa tudi v prihodnjo slavo, za katero upajo, da jo bodo deležni. Zakaj in h komu gledajo v preteklost? K pričam mučencev, spoznavalcev, učiteljev in oznanjevalcev, kontemplativnih menihov in nun, misijonarjev in poročenih, da bi pri njih črpali navdih in moč. Pa tudi zato, da bi vedno bolj verjeli njihovemu pričevanju, da je mogoče postati svet, to je, da mi, kot zgolj človeška bitja, z Božjo milostjo moremo postati sveti. V nebesih ni malo svetnikov. Sveto pismo govori o "veliki množici, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh rodov in jezikov in narodov in ljudstev". Mnoge poznamo, še več pa je takih, katerih imen ne poznamo. Upamo in verjamemo, da so med njimi tudi mnogi, ki smo jih osebno poznali in so nam bili zgled in opora na našem romanju vere, ki so nam jo posredovali.
Svetniki predstavljajo mnogo vidikov krščanske duhovnosti, ker pač ne obstaja samo en način uresničevanju evangelija v vsakdanjem življenju. Obhajati praznik Vseh svetih je zato izziv, da razvijamo duhovnost za naš čas. Prav to je bil tudi največji izziv za svetnike, v kateremkoli času so živeli. Morda se tega bolj zavedamo šele po 2. vatikanskem cerkvenem zboru. Ta zbor ni le naglasil, da smo vsi krščeni poklicani k svetosti, ampak je tudi na nov način potrdil resnico, da Božji Duh deluje v svetu, kljub vsemu trpljenju in zlu, ki je v njem, in kliče k vedno novim oblikam svetega življenja. Danes smo posebej poklicani sodelovati z Božjim Duhom pri spreminjanju sveta, pri vnašanju Božjega v ta svet, ki je za Boga in Božje tolikokrat tako gluh in nesprejemljiv. Vsi, ki so dosegli čast oltarja, prav tako pa tudi tisti, ki se jih posebej spominjamo na praznik Vseh svetih, so se v življenju spoprijemali z izzivi in se borili za to, kako živeti krstno poklicanost Božjega otroštva, ki doseže najvišji izraz v svetosti. Če hočemo mi postati sveti, mora to biti tudi naš boj in naš vedno nov izziv, vedno novo začenjanje, vedno novo hrepenenje po 'več' v življenju vere.
Mnogi poznavalci iskanj ljudi našega sveta in znamenj svetega življenja v današnjem času pravijo, da je duhovnost, ki je primerna za današnjo pot svetosti, evharistična duhovnost. "V tem je bil gotovo preroški Janez Pavel II., ki je za geslo Leta evharistije izbral besede: "Evharistija, luč in življenje novega tisočletja", kar pomeni, da je sklep tega leta dejansko nov začetek. Gre torej za daljnosežni projekt Cerkve, v katerega smo povabljeni vsi, brez razlike" (nadškof Uran). Tudi svetniki so "v evharistiji našli hrano za pot popolnosti ..., in pred zakramentom oltarja doživljali neizrekljive ure 'nebeškega veselja'." (OG,31). - Vse to je podarjeno tudi nam, saj ni Božja velikodušnost danes nič manjša, kot je bila nekoč. Zato se ob prazniku Vseh svetih ustavimo, poglejmo v svoje življenje in se vprašajmo, kako odgovarjamo na Božji klic k svetosti, ki je namenjen prav nam. Kaj pa če ima Bog za nas pripravljeno kakšno presenečenje? Svetost je vedno velik izziv. In zakaj ga ne bi sprejeli?