16. navadna nedelja (17.7.2005) - LETO A

Božja potrpežljivost

Dragi bratje, drage sestre!
V evangeljskem odlomku, ki nam ga Cerkev daje v premislek na 16. nedeljo med letom, so predstavljene podobe Božjega kraljestva v treh prilikah: o ljuljki, ki jo je sovražnik zasejal med pšenico, o gorčičnem zrnu in o kvasu. Razlagalci pravijo, da so "za Jezusa prilike sredstvo, da vstopi v dialog z vsakim izmed nas" in klic k spreobrnjenju, saj imajo moč, da nas nagovorijo prav v tistem, česar si morda nočemo priznati.
Sedanja generacija je pogosto označena kot "instant generacija": vse je treba narediti hitro, takoj. Navadili smo se na svet mikrovalovnih pečic, instant pudingov, instant loterij in shem "kako na hitro obogateti"; radi imamo naprave, ki nam prihranijo čas, stvari, ki nam pomagajo, da delamo čim hitreje; celo v bližnjo trgovino moramo z avtomobilom, samo da prihranimo čas, in podobno - pa čeprav potem, na žalost, ne vemo, kaj naj naredimo s tako prihranjenim časom. Kljub tolikim pripomočkom, ki prihranijo čas in delo in so sad razvoja zadnjih 50 let, danes stopnja stresa pri ljudeh še narašča. Ali ni potem nekaj narobe s tem iskanjem časa? Prihraniti čas je zares čudovita zamisel, toda samo, če nas to notranje osvobaja, da postajamo bolj človeški v naših odnosih z drugimi, če nam zagotovi več časa za osebno obogatitev in ustvarjalnost, če prinašamo mir in vedrino drugim, ker nas same to že osrečuje, predvsem pa, če nam ta prihranjeni čas omogoči povezanost z Bogom ...
Ali je pravkar povedano na kakšen način povezano z evangeljsko priliko? Služabniki vprašajo gospodarja, ali naj takoj gredo in poberejo ljuljko, ki jo je zasejal sovražnik. Gospodar pa pravi, naj oboje skupaj raste do žetve, takrat pa jo bodo populili. Gospodar noče hitrega odgovora na zlo, ki ga je storil sovražnik. S tem je pokazano Božje ravnanje z nami, ki je tako zelo drugačno od našega. Pokazan je odgovor zdravega realizma, da v sedanjem življenju rasteta skupaj v srcu vsakega človeka, družine, Cerkve in sveta dobro žito in ljuljka. Pokazana pa je tudi usmiljena Božja potrpežljivost, ki je nasprotna nepotrpežljivosti služabnikov, ki hočejo pravičnost in to takoj. Ljudje pač vidimo samo sedanjost, imamo kratek čas bivanja na tem svetu, Bog pa ima dovolj časa in je "počasen za jezo in bogat v usmiljenju". Zato je Božje zadržanje do zla v svetu zadržanje potrpežljivega čakanja, kako se bo po zlu odzval tisti, ki ga trpi, pa tudi tisti, ki ga dela.
Naša kultura navadno ne zna ceniti tega; odlašajoč odgovor na zlo, ki ga je človek utrpel, razume kot znamenje slabosti značaja. Jezus pa v evangeljski priliki pokaže, da je v tem nekaj dobrega. Samo tedaj, ko znamo potrpežljivo čakati, se začnemo zavedati, kaj in kako Bog dela v našem življenju in koliko to potem zaznamuje naše delovanje in ravnanje. Kako dobro bi bilo, če bi po poslušanju te Jezusove prilike sklenili, da si bomo vzeli čas za premislek in se zavestno začeli zavedati Božje navzočnosti in delovanja v sebi, v Cerkvi in v svetu. Odkrili bomo, kako je Bog z nami potrpežljiv in prizanesljiv. Morda bomo morali priznati, kako dostikrat pričakujemo, da bo - človeško govorjeno - Bog pogledal proč, kadar se pregrešimo. Ko zlo vidimo drugje, bi pa včasih najraje priklicali ogenj z neba, da bi vse pokončal. Bog pa spoštuje svobodo. Zanj je človekova svoboda tako dragocen dar, da prenaša zlo - vse do dneva sodbe. Bog ne bo nikogar prisilil, naj se odpove zlu in dela dobro; vsem pa hoče dati dovolj časa, da se vsakdo lahko skesa in spremeni svoje življenje. Šele tedaj, ob sodbi, bo naročil svojim angelom, naj zberejo ljuljko in jo zažgejo, dobro žito pa spravijo v njegovo žitnico. Od prilik o gorčičnem zrnu in kvasu pa se učimo, kako se razvija Božje kraljestvo v zgodovini, torej tudi danes in tudi v naši Cerkvi. Gorčično zrno, ki postane drevo, na katerem morejo počivati ptice, razodeva vidnost Cerkve kot ustanove. Prilika o kvasu pa govori o skrivnostnem delovanju Duha v vesti ljudi, v družinah, v Cerkvi in v svetu. Bodimo odprti za to delovanje Duha in zaupajmo v Božje usmiljenje in v njegovo pravičnost!