Četrta velikonočna nedelja: 17. 4. 2005 - LETO A

Slišati glas Dobrega pastirja

Drage sestre, dragi bratje!
Na 4. velikonočno nedeljo nam Cerkev daje v premislek odlomek iz 10. poglavja Janezovega evangelija. Govori o Jezusu, ki je pastir in vrata k ovcam. To nedeljo imenujemo Nedeljo dobrega pastirja in je že 42. svetovni molitveni dan za duhovne poklice.
Podoba pastirja morda danes posebej ne nagovarja ali vsaj nima tistega pomena, ki ga je imela včasih; zlasti še na Vzhodu, kjer je bil pastir simbol modrega in ljubečega vodstva. Zato so preroki celo Boga imenovali "Izraelov pastir". Psalm 22 - Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka - zato lahko imamo za himno ljubezni Boga, ki je voditelj svojega ljudstva, kakor pastir svoje črede. Jezus sam pa je o sebi rekel, da je on pastir vsega človeštva.
Bratje in sestre, morda je tudi vas že kdaj nagovorila misel, da je največja moč dobrega pastirja preprosto v njegovem glasu in ne v njegovi telesni moči ali znanju. Glas namreč poseduje v sebi globoko moč, da nas notranje poveže z drugimi. Zato nas v časih krize ali osamljenosti potolaži že to, da slišimo glas dobrega človeka. Ali ste že bili kdaj pozorni na to, kako glas drugega povzroči, da v naši duši zazveni tisto, kar je najbolj dragoceno in vredno in nam znova vrne veselje do življenja in vsega, kar cenimo?
Dobri pastir rabi svoj glas najprej in predvsem zato, da nas kliče po imenu in vodi na sočne pašnike, kot pravi psalm 22. Po imenu je poklical Petra, Lazarja, ko ga je obudil od mrtvih, po vstajenju pa Marijo Magdaleno v njenem preplahu v vrtu. Jezus nas nenehno kliče po imenu, da bi nam zagotovil, da pripadamo njemu in da v tem imenu najdemo moč. "Tat in ropar" sta drugačna od dobrega pastirja prav zato, ker ne dasta slišati svojega glasu, saj vesta, da bodo ovce, ki ne bodo prepoznale znanega glasu, v strahu zbežale. Žal so tudi danes taki "tujci", ki dajejo drugačna znamenja, kot pravi pastir in begajo ovce. Vprašajmo se samo, kakšen vpliv ima na vest in življenje ljudi množica vedeževalcev, h katerim se danes zatekajo tako številni ljudje, da bi dobili pri njih rešitev za svoje življenjske probleme? Na kakšne pašnike ti vodijo ovce, ki se s tem oddaljujejo od pravega pastirja? Kaj povzročajo v ljudeh razne sekte? Kakšen vpliv imajo na življenje ljudi horoskopi? So ljudje, ki jih prebirajo za šalo; toda veliko večje je, žal, število tistih, ki od horoskopov pričakujejo to, kar v verskem pogledu pričakujemo od Božje previdnosti. Le kam vodijo vsi ti "tuji" glasovi? Ob današnjih možnostih sredstev javnega obveščanja lahko slišimo glas papeža in škofov, po katerih Jezus vodi svojo čredo. Toda: ali imamo dovolj odprtosti, da to, kar se nas dotika bolj neposredno, beremo, premišljujemo, se o tem pogovarjamo v svojih župnijah, raznih svetih in skupinah?
Papež Janez Pavel II., ki ga je Dobri pastir Jezus nedavno poklical k sebi, je za Nedeljo duhovnih poklicev že 11. avgusta lani napisal posebno poslanico. Z njo nas je znova poklical, naj "odrinemo na globoko" prav v zaupanju v Jezusa. Svetovni molitveni dan za duhovne poklice imenuje "odlična priložnost, da razmislimo o naši poklicanosti, posnemamo Jezusa in mu sledimo zlasti na poti duhovništva in posvečenega življenja"(1). Papež poudarja, da se "pristnost krščanskega življenja meri z globino molitve, v kateri se razvija s Kristusom poseben dialog"(2). "Kdor odpre svoje srce Kristusu, razume tako skrivnost lastnega bivanja kakor tudi skrivnost lastne poklicanosti in pusti dozorevati čudovite sadove milosti"(prim. 3).
Papež nato Kristusovo povabilo, naj "odrinejo na globoko", nameni mladim, pred katerimi so življenjsko pomembne odločitve za prihodnost. "Mladi ljudje potrebujejo Kristusa, dobro pa vedo tudi, da tudi On potrebuje nje," je zapisal. Nato posebej poziva starše in krščanske vzgojitelje, ki imajo posebno nalogo, da mladino vodijo po poti svetosti, naj mladim pomagajo, da bodo prepoznali svojo lastno pot ter postali pristni Jezusovi prijatelji in njegovi pravi apostoli". Vabilo tega tako domačega in dobrohotnega glasu, ki ob koncu poslanice vabi k molitvi za nove poklice in jo sklene z molitvijo, pa velja tudi nam! Amen.